Liitetaulukko 2. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2013

Rahoituslähde Yritykset Julkinen sektori 1) Korkeakoulusektori Ulkomaat 2) Yhteensä
Milj € % Milj € % Milj € % Milj € % Milj € %
Yritykset 3 826,9 83,1 237,1 5,2 . 3) . 3) 538,5 11,7 4 602,4 100
Julkinen sektori 1) 61,2 9,5 493,9 76,7 . 3) . 3) 88,5 13,7 643,6 100
Korkeakoulusektori 72,0 5,0 603,4 42,0 618,3 43,0 144,4 10,0 1 438,1 100
Yhteensä 3 960,1 59,2 1 334,4 20,0 618,3 9,3 771,5 11,5 6 684,2 100
1) Ml. YTV (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta)
2) Ml. oman konsernin ulkomaisten yksiköiden rahoitus
3) Tieto on epälooginen esitettäväksi.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 029 551 3421, Tero Luhtala 029 551 3327, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 30.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2013, Liitetaulukko 2. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2013/tkke_2013_2014-10-30_tau_002_fi.html