Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.10.2013

FoU-utgifterna minskade betydligt år 2012

Utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet uppgick år 2012 till 6,8 miljarder euro. Enligt Statistikcentralens statistik över forsknings- och utvecklingsverksamhet sjönk utgifterna med 330 miljoner euro från året innan. Utgifterna för FoU-verksamhet sjönk nästan enbart inom företagssektorn, där minskningen var 350 miljoner euro. Inom elektronik, datorer och elapparatur sjönk FoU-utgifterna med 570 miljoner euro, men många näringsgrenar, särskilt övriga maskiner och apparater redovisar större FoU-utgifter än året innan.

Reell utveckling av utgifterna för FoU-verksamheten efter sektor åren 1995–2012 (1995=100)

Reell utveckling av utgifterna för FoU-verksamheten efter sektor åren 1995–2012 (1995=100)
Deflaterad med bruttonationalproduktens prisindex

I och med minskningen av FoU-utgifter minskade också forskningsutgifternas BNP-andel. BNP-andelen var 3,55 procent år 2012, då den året innan var 3,80 procent. År 2013 uppskattas utgifterna ligga ungefär på samma nivå, men BNP-andelen uppskattas minska till 3,49 procent.

Forskningsutgifterna har ökat snabbt från mitten av 1990-talet till år 2008, då utgifterna till sitt reella värde var över 2,5 gånger så höga som år 1995. Den årliga genomsnittliga reella ökningen var omkring 13 procent ända fram till millennieskiftet. Därefter avtog utvecklingen till ungefär 4 procent, till dess att den stannade av år 2009 och vände nedåt med över sju procent år 2012. Det var främst företagen som bidrog till denna utveckling. Den genomsnittliga reella ökningen på årsnivå var till en början 16 procent hos företagen och stannade efter millennieskiftet på fem procent till dess att den reella ökningen av utgifter upphörde år 2008. Under de följande fyra åren var den reella minskningen av företagens FoU-utgifter nästan 15 procent.

Inom högskolesektorn har de reella utgifterna för forskningsverksamhet blivit över 2,5 gånger större under perioden ifråga, men också inom denna sektor ser ökningen ut att ha brutits under de senaste åren. Den reella ökningen av den offentliga sektorns utgifter har för sin del varit ganska långsam under hela redovisningsperioden, i genomsnitt bara något under två procent.


Källa: Forskning och utveckling 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Kaplas 09 1734 3421, Jukka Partanen 09 1734 3507, Tero Luhtala 09 1734 3327, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (181,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 31.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/2012/tkke_2012_2013-10-31_tie_001_sv.html