Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.10.2013

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8 miljardia euroa vuonna 2012. Tilastokeskuksen laatiman tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilaston mukaan menot laskivat 330 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Laskua tapahtui lähes yksinomaan yrityssektorilla, jossa t&k-toimintaan käytetyt menot supistuivat 350 miljoonalla eurolla. Elektroniikka, tietokoneet ja sähkölaitteet -toimialalla t&k-menot pienenivät 570 miljoonaa euroa, mutta monet muut toimialat, erityisesti muut koneet ja laitteet, raportoivat edellisvuotta suurempia t&k-menoja.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen reaalikehitys sektoreittain vuosina 1995–2012 (1995=100)

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen reaalikehitys sektoreittain vuosina 1995–2012 (1995=100)
Deflatoitu bruttokansantuotteen hintaindeksillä

T&k-menojen vähenemisen myötä myös tutkimusmenojen BKT-osuus pieneni. BKT-osuus oli 3,55 prosenttia vuonna 2012, kun se vuotta aiemmin oli 3,80 prosenttia. Vuonna 2013 menojen arvioidaan pysyvän likimain samana, mutta BKT-osuuden arvioidaan pienenevän 3,49 prosenttiin.

Tutkimusmenot ovat kasvaneet nopeasti 1990-luvun puolivälistä vuoteen 2008 asti, jolloin menot olivat reaaliarvoltaan yli 2,5-kertaiset vuoteen 1995 verrattuna. Vuosittainen keskimääräinen reaalikasvu oli noin 13 prosenttia vuosituhannen vaihteeseen asti. Tämän jälkeen kehitys hidastui 4 prosentin paikkeille, kunnes vuonna 2009 kasvu pysähtyi ja kääntyi yli seitsemän prosentin laskuun vuonna 2012. Tämä kehitys oli pitkälti yritysvetoista. Keskimääräinen reaalinen vuosikasvu oli yrityksillä aluksi 16 prosenttia ja asettui vuosituhannen vaihteen jälkeen viiteen prosenttiin, kunnes menojen reaalikasvu päättyi vuonna 2008. Seuraavan neljän vuoden aikana yritysten t&k-menojen reaalivähennys oli lähes 15 prosenttia.

Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan reaalimenot ovat kasvaneet ajanjaksolla yli 2,5-kertaiseksi, mutta tälläkin sektorilla näyttää kasvu taittuneen viime vuosina. Julkisen sektorin menojen reaalikasvu puolestaan on ollut melko hidasta koko tarkastelujakson ajan, keskimäärin vain vajaat kaksi prosenttia.


Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, Jukka Partanen 09 1734 3507, Tero Luhtala 09 1734 3327, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (516,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 31.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2012/tkke_2012_2013-10-31_tie_001_fi.html