Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Yritysten t&k-menot toimialoittain vuosina 2009-2010 sekä arvio vuodelle 2011

Toimiala TOL 2008 T&k-menot 2009 T&k-menot 2010 T&k-menot 2011*
Milj. € % Milj. € % Milj. € %
Yritykset yhteensä 4 847,2 100,0 4 854,5 100,0 4 953,7 100,0
Teollisuus yhteensä 3 880,1 80,0 3 867,2 79,7 3 919,6 79,1
... Elintarviketeollisuus (TOL 10-12) 57,1 1,2 64,5 1,3 75,6 1,5
...Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet (TOL 13-15) 17,1 0,4 8,6 0,2 8,5 0,2
...Puunjalostusteollisuus (TOL 16-18) 96,0 2,0 116,7 2,4 94,0 1,9
...Kemianteollisuus (TOL 19-22) 297,4 6,1 300,9 6,2 331,3 6,7
...Metalli- ja konepajateollisuus (TOL 24-25,28-30) 509,9 10,5 498,2 10,3 513,7 10,4
...Elektroniikkateollisuus (TOL 26-27) 2 847,4 58,7 2 817,2 58,0 2 841,5 57,4
...Muu teollisuus (TOL 23, 31-33) 55,1 1,1 61,0 1,3 54,9 1,1
Energia- ja jätehuolto (TOL 35-39) 38,8 0,8 41,1 0,8 57,4 1,2
Rakentaminen (TOL 41-43) 43,8 0,9 57,8 1,2 57,7 1,2
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta (TOL 45-46) 73,5 1,5 68,8 1,4 76,0 1,5
Kuljetus ja varastointi (TOL 49-53) 17,9 0,4 10,5 0,2 11,7 0,2
Atk, ohjelmistot, konsultointi (TOL 62) 306,3 6,3 303,3 6,2 310,7 6,3
Muu informaatio ja viestintä (TOL 58-61, 63) 68,3 1,4 110,9 2,3 114,2 2,3
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (TOL 64-66) 69,0 1,4 68,6 1,4 72,5 1,5
Arkkitehti- yms. palvelut (TOL 71) 139,5 2,9 135,7 2,8 144,7 2,9
Tutkimus ja kehittäminen (TOL 72) 154,0 3,2 115,8 2,4 106,4 2,1
Muut toimialat (TOL 01-03, 05-09, 47, 55-56, 68-70, 73-75, 77-82, 84-88, 90-99) 55,9 1,2 74,9 1,5 82,6 1,7
* arvio kyselyvastausten ja muiden laskelmien perusteella

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 27.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2010, Liitetaulukko 6. Yritysten t&k-menot toimialoittain vuosina 2009-2010 sekä arvio vuodelle 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2010/tkke_2010_2011-10-27_tau_006_fi.html