Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2010

Suorittaja Rahoituslähde
Yritykset Julkinen sektori * Korkeakoulusektori Ulkomaat ** Yhteensä
     milj. €      %      milj. €      %      milj. €      %      milj. €      %      milj. €      %
Yritykset 4 366,8 90,0 222,4 4,6 - - 265,3 5,5 4 854,5 100,0
Julkinen sektori* 63,3 9,2 547,4 79,1 - - 81,3 11,7 692,0 100,0
Korkeakoulusektori 81,3 5,7 575,8 40,4 635,1 44,6 132,6 9,3 1 424,8 100,0
Yhteensä 4 511,5 64,7 1 345,5 19,3 635,1 9,1 479,2 6,9 6 971,3 100,0
* ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta)
** ml. oman konsernin ulkomaisten yksiköiden rahoitus

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 27.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2010, Liitetaulukko 2. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2010/tkke_2010_2011-10-27_tau_002_fi.html