Julkaistu: 26.11.2009

Tutkimus- ja kehittämismenot 6,9 miljardia euroa

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen (t&k) käytettiin Suomessa vuonna 2008 noin 6,9 miljardia euroa. Tästä yritysten osuus oli 5,1 miljardia euroa, korkeakoulusektorin vajaa 1,2 miljardia euroa ja muun julkisen sektorin lähes 600 miljoonaa euroa. T&k-menoja tilastoitiin runsaat 600 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Lisäyksestä valtaosa (94 %) oli lähtöisin yrityssektorilta, mutta myös muilla sektoreilla t&k-menot nousivat jonkin verran. Tutkimus- ja kehittämismenojen arvioidaan vuonna 2009 pysyvän likipitäen vuoden 2008 tasolla.

Tutkimus- ja kehittämismenojen bruttokansantuoteosuus nousi vuonna 2008 edellisvuosien 3,5 prosentin tasolta 3,72 prosenttiin ja on kuluvana vuonna bkt:n laskiessa arviolta 3,92 prosenttia. Osuus on Suomessa jo pitkään ollut Ruotsin jälkeen EU-maiden toiseksi korkein ja muistakin maista edellä on vain Israel.

Tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä työskenteli vuonna 2008 kaikkiaan 79 300 henkilöä, mikä on 200 vähemmän kuin vuotta aiemmin. T&k-henkilöstön määrä kasvoi yrityksissä vajalla 800, mutta sekä korkeakoulusektorilla että julkisella sektorilla henkilöstöä oli noin 500 aiempaa vähemmän. 70 prosenttia t&k-henkilöstöstä oli tutkijoita ja tuotekehitysinsinöörejä, muut suorittivat t&k-toimintaan liittyviä asiantuntija- tai tukitehtäviä. Joka kolmas t&k-henkilöstöön lukeutuva oli nainen. Tutkimustyövuosia kertyi 500 edellisvuotta enemmän ja määrä oli yhteensä 56 700. Työvuosien määrä nousi kuitenkin ainoastaan yrityksissä.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain sekä osuus bruttokansantuotteesta vuosina 2002–2008 sekä arvio vuodelle 2009

Vuosi Yritykset **** Julkinen sektori *** Korkeakoulusektori Yhteensä T&k-menojen BKT-osuus **
milj. € % milj. € % milj. € % milj. € %
2002 3 375,1 69,9 529,7 11,0 925,6 19,2 4 830,3 3,36
2003 3 527,9 70,5 515,4 10,3 961,7 19,2 5 005,0 3,43
2004 3 683,5 70,1 530,1 10,1 1 039,8 19,8 5 253,4 3,45
2005 3 876,9 70,8 554,7 10,1 1 042,1 19,0 5 473,8 3,48
2006 4 107,8 71,3 574,2 10,0 1 079,2 18,7 5 761,2 3,45
2007 4 513,4 72,3 564,7 9,0 1 164,6 18,7 6 242,7 3,47
2008 5 102,0 74,3 588,5 8,6 1 180,6 17,2 6 871,1 3,72
2009* 5 021,8 73,3 594,8 8,7 1 233,7 18,0 6 850,2 3,92
* arvio kyselyvastausten ja muiden laskelmien perusteella
** bkt 2006–2008 Tilastokeskuksen ennakkotietoja, bkt 2009 valtiovarainministeriön ennuste
*** ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta)
**** yritysten tarkentuneet raportointikäytännöt selittävät kasvusta vuosien 2007 ja 2008 välillä noin 350 milj. euroa

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Ari Leppälahti (09) 1734 3237, Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (496,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2008/tkke_2008_2009-11-26_tie_001_fi.html