Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2015

Sosioekonominen
asema
Kotitalouksia Koti- talouden keski-
koko
Asuin- pinta-
ala
Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti Asumis- kustan- nusten tulo- osuus Asumis- menojen tulo- osuus Asumis-
kustan-
nusten
tulo-
osuus
yli 40 % 1)
  Otos Perus-
joukko
  Pl.
asumis-
kustan-
nukset
  Pl.
asumis-
kustan-
nukset
  Lkm Lkm,
1 000
Lkm,
keski-
arvo
m2,
keski-
arvo
€,
keski-
arvo
€,
keski-
arvo
€,
medi-
aani
€,
medi-
aani
%,
mediaani
%,
mediaani
%
Ammatissa
toimivat
6 796 1 431,2 2,5 101,2 30 379 26 157 27 348 23 341 12,0 21,9 3,3
Ylemmät
toimihenkilöt
2 038 420,2 2,7 109,2 37 317 32 903 33 961 29 672 9,9 21,5 1,5
Alemmat
toimihenkilöt
1 687 433,9 2,3 90,8 26 856 22 478 25 717 21 578 13,6 22,8 4,2
Työntekijät 1 484 398,5 2,4 89,8 25 159 21 219 24 205 19 974 13,4 21,8 2,4
Maatalousyrittäjät 458 33,1 3,1 162,0 25 139 22 592 23 907 20 804 9,3 11,1 5,2
Muut yrittäjät 1 129 145,5 2,6 126,4 36 336 31 987 28 893 24 958 11,5 21,8 7,6
Ammatissa
toimimattomat
3 824 1 224,3 1,5 76,6 19 159 14 950 16 911 12 500 18,2 21,3 10,2
Eläkeläiset 2 835 892,1 1,4 84,5 21 354 17 446 18 744 15 152 15,7 18,9 4,8
- Ylemmät
  toimihenkilöt
558 127,9 1,6 110,8 31 318 27 205 29 017 24 705 11,9 14,9 2,3
- Alemmat
  toimihenkilöt
806 286,6 1,4 77,6 20 612 16 574 19 192 15 345 16,4 20,3 5,4
- Työntekijät 939 321,4 1,4 75,9 18 859 15 017 17 534 13 767 17,3 20,2 4,9
- Maatalous-
  yrittäjät
240 62,2 1,5 96,6 16 214 13 494 15 006 11 623 14,6 15,1 3,4
- Muut
  yrittäjät
236 67,7 1,5 100,3 24 668 20 514 17 896 15 074 15,7 17,5 6,9
- Muut
  eläkeläiset
56 26,3 1,3 68,8 15 096 10 622 13 984 8 637 20,2 20,2 7,0
Työttömät 518 176,6 1,6 60,9 14 247 9 102 13 302 7 751 25,2 26,9 17,7
Opiskelijat
ja muut
471 155,5 1,6 48,7 12 151 7 279 11 865 6 791 29,2 30,4 32,4
Kaikki kotitaloudet 10 620 2 655,5 2,0 89,9 25 206 20 991 22 288 18 429 14,6 21,6 6,5
1) Kotitalouden varsinaisen asunnon kiinteistövero on luettu käytettävissä olevien rahatulojen sijaan asumiskustannuksiin asumiskustannusten ja -menojen tulo-osuuksissa.

Lähde: Tulonjakotilasto 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 31.03.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tulot, asuminen ja asumismenot 2015, Liitetaulukko 5. Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2015/03/tjt_2015_03_2017-03-31_tau_005_fi.html