Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Kotitalouksien asumismeno- ja kustannusindikaattoreita kotitalouden elinvaiheen mukaan vuonna 2012

Kotitalouden elinvaihe Kotitalouksia Koti-
talouden
keski-
koko
Asuin-
pinta-
ala
Käytettävissä oleva rahatulo
kulutusyksikköä kohti
Asumis-
kustan-
nusten
tulo-
osuus
Asumis-
menojen
tulo-
osuus
Asumis-
kustan-
nusten
tulo-
osuus
yli 40 %
  Otos Perus-
jouko
  Pl. asumis-
kustan-
nukset
  Pl. asumis-
kustan-
nukset
  Lkm Lkm,
1 000
Lkm.
keski-
arvo
m2,
keski-
arvo
€,
keski-
arvo
€,
keski-
arvo
€,
medi-
aani
€,
medi-
aani
%,
mediaani
%,
mediaani
%
Yhden hengen taloudet 2 675 1 045,7 1,0 61,7 19 889 15 146 16 949 12 675 21,3 25,8 11,9
- Yhden hengen talous,
  ikä alle 35 v
688 224,3 1,0 43,2 18 114 12 615 16 864 11 071 27,7 30,1 23,0
- Yhden hengen talous,
  ikä 35–64 v
1 161 427,9 1,0 64,9 22 907 17 887 21 524 16 140 20,0 25,9 8,9
- Yhden hengen talous,
  ikä yli 64 v
826 393,5 1,0 68,6 17 620 13 607 15 486 11 428 20,2 23,4 8,9
Lapsettomat parit 4 196 802,0 2,0 97,2 29 904 26 067 26 327 22 517 11,2 16,1 2,5
- Lapsettomat parit,
  ikä alle 35 v
605 179,4 2,0 67,6 26 821 21 766 25 619 20 444 17,3 21,4 4,2
- Lapsettmat parit,
  ikä 35–64 v
2 183 358,7 2,0 107,6 34 633 30 826 31 631 27 862 9,7 15,6 1,7
- Lapsettomat parit,
  ikä yli 64 v
1 408 263,9 2,0 103,1 25 572 22 520 21 483 18 659 10,7 12,7 2,4
Parit, joilla lapsia 2 983 488,0 4,0 127,0 27 168 23 391 25 087 21 390 12,0 22,0 3,0
- Parit, joilla lapsia,
  kaikki alle 7 v
810 165,1 3,6 107,6 25 713 21 454 23 879 19 810 14,4 24,6 4,7
- Parit, joilla lapsia,
 nuorin alle 7 v
520 88,3 4,9 139,9 25 720 21 897 23 480 19 779 12,8 23,6 2,3
- Parit, joilla lapsia,
  nuorin 7–12 v
619 105,6 4,0 133,2 29 444 25 710 27 289 23 443 10,7 21,0 2,8
- Parit, joilla lapsia,
  nuorin 13–17 v
477 68,4 3,4 129,2 29 269 25 808 27 159 23 820 10,0 18,5 2,5
- Parit, joilla lapsia,
 sekä alle
  että yli 18 v
557 60,5 4,9 147.9 26 906 24 077 24 408 21 668 9,6 16,4 0,3
Yksinhuoltajataloudet 393 98,0 2,7 84,3 19 517 14 960 18 219 14 003 20,9 27,1 6,5
Muut taloudet 1 123 161,3 2,9 118,7 26 467 23 167 25 034 21 683 10,1 14,4 3,8
Kaikki kotitaloudet 11 370 2 595,0 2,1 89,3 24 748 20 563 22 100 18 271 15,0 21,3 6,6
1) Kotitalouden varsinaisen asunnon kiinteistövero on luettu käytettävissä olevien rahatulojen sijaan asumiskustannuksiin asumiskustannusten ja asumismenojen tulo-osuuksissa.

Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 09 1734 2547

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 10.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tulot, asuminen ja asumismenot 2012, Liitetaulukko 4. Kotitalouksien asumismeno- ja kustannusindikaattoreita kotitalouden elinvaiheen mukaan vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2012/02/tjt_2012_02_2014-04-10_tau_004_fi.html