Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ammatissa toimivien lukumäärä ja tulotaso sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2011

Sosioekonominen asema Lukumäärä haastattelussa Lukumäärä perusjoukossa, 1 000 Keskiarvo Mediaani
Palkat 
(ml. optiot),
Yrittäjä-
tulot, €
Omaisuus-
tulot, €
Tuotannon-
tekijätulot
yhteensä
Tuotannon-
tekijätulot
yhteensä
Kaikki ammatissa toimivat 11 070 2 226 32 953 2 570 2 772 38 295 32 576
1.Yrittäjät 2 656 304 11 138 16 847 12 515 40 500 26 652
1.1 Maatalousyrittäjät 813 59 2 280 25 367 4 489 32 136 26 624
1.2 Muut yrittäjät 1 843 245 13 257 14 808 14 436 42 501 26 671
1.2.1 Pientyönantajat 490 63 17 043 17 606 9 919 44 568 35 040
1.2.2 Muut työnantajat 251 35 32 204 12 497 58 169 102 870 56 814
1.2.3 Yksinäisyrittäjät 826 106 4 969 14 371 4 841 24 181 17 999
1.2.4 Vapaiden ammattien harjoittajat 276 42 12 654 13 632 8 867 35 152 22 999
2. Palkansaajat 8 414 1 922 36 398 316 1 233 37 946 33 016
2.1 Ylemmät toimihenkilöt 2 760 586 51 795 433 2 522 54 750 46 897
2.1.1 Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt 739 131 68 273 377 6 739 75 389 63 577
2.1.2 Suunnittelu, tutkimustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt 731 173 47 286 426 1 150 48 861 44 803
2.1.3 Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt 524 108 40 490 190 843 41 522 40 990
2.1.4 Muut ylemmät toimihenkilöt 766 174 50 914 632 1 760 53 306 45 687
2.2 Alemmat toimihenkilöt 3 150 732 30 712 210 673 31 595 30 019
2.2.1 Työnjohtotehtävissä toim. alemmat toimihenkilöt 241 65 34 347 236 572 35 155 33 082
2.2.2 Itsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat toimihenkilöt 1 018 239 29 165 180 826 30 171 27 897
2.2.3 Epäitsenäistä työtä tekevät alemmat toimihenkilöt 131 34 28 123 120 551 28 795 29 366
2.2.4 Muut alemmat toimihenkilöt 1 760 394 31 278 231 608 32 117 30 924
2.3 Työntekijät 2 504 604 28 338 331 659 29 328 28 114
2.3.1 Maataloustyöntekijät 139 29 24 704 538 384 25 627 25 280
2.3.2 Teollisuustyöntekijät 1 086 259 31 681 422 983 33 086 31 451
2.3.3 Muut tuotantotyöntekijät 384 96 27 709 283 503 28 495 27 604
2.3.4 Jakelu- ja palvelutyöntekijät 895 220 25 160 218 381 25 759 24 786

Lähde: Tulonjakotilasto 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli 09 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen 09 1734 3408

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 10.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittäiset tuloerot 2011, Liitetaulukko 3. Ammatissa toimivien lukumäärä ja tulotaso sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2011/03/tjt_2011_03_2013-04-10_tau_003_fi.html