Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

5. Hushållens inkomststruktur i inkomstklasser efter hushållens disponibla inkomst 2008.

Disponibel inkomst, €
Medeltal, € 0– 12999 13000– 19999 20000– 29999 30000– 49999 50000– 69999 70000– 79999 80000– 99999 100000– Samtliga hushåll
Hushåll i intervjun 738 1 000 1 684 3 099 2 090 557 511 458 10 137
Hushåll i populationen, 1000 269,9 406,2 537,5 709,3 385,3 79,9 68,8 56,5 2 513,5
Hushållets medelstorlek 1,07 1,19 1,66 2,43 3,09 3,33 3,36 3,13 2,09
Vuxna i medeltal 1,04 1,12 1,43 1,89 2,17 2,28 2,37 2,21 1,65
Barn i medeltal 0,03 0,07 0,22 0,53 0,92 1,05 1,00 0,93 0,43
Konsumtionsenheter i medeltal 1,03 1,08 1,29 1,63 1,91 2,03 2,04 1,95 1,48
Yrkesverksamma i medeltal 0,12 0,33 0,62 1,14 1,70 1,88 1,86 1,65 0,93
1. Löner 1 662 6 037 15 464 30 649 56 100 76 166 84 499 101 939 28 738
2. Företagarinkomst 143 317 630 2 220 4 523 6 973 10 171 24 054 2 562
3. Kapitalinkomst 526 2 008 2 787 4 396 7 076 11 199 19 007 93 786 6 288
4. Faktorinkomst (1+2+3) 2 331 8 362 18 881 37 265 67 699 94 338 113 677 219 778 37 589
5. Erhållna transfereringar 8 773 10 679 11 619 13 165 9 890 9 091 10 355 12 881 11 246
6. Bruttoinkomst (4 + 5) 11 104 19 041 30 501 50 429 77 590 103 429 124 032 232 659 48 835
7. Betalda transfereringar 853 2 649 5 659 10 853 19 271 28 921 36 161 67 617 11 177
8. Disponibel inkomst (6–7) 10 251 16 392 24 841 39 576 58 319 74 508 87 871 165 042 37 657
Disponibel penninginkomst 9 778 14 653 22 696 36 668 54 159 68 694 80 550 155 598 34 811
Penninginkomst 10 630 17 301 28 356 47 522 73 429 97 615 116 711 223 215 45 988
Skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen 8 046 15 817 26 747 45 599 70 239 92 723 110 036 193 891 43 097

Källa: Inkomstfördelningsstatistik 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Honkkila (09) 1734 3651, Hannele Sauli (09) 1734 3497, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. 2008, 5. Hushållens inkomststruktur i inkomstklasser efter hushållens disponibla inkomst 2008. . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2008/tjt_2008_2010-05-20_tau_006_sv.html