Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

6. Hushållens inkomststruktur i inkomstklasser efter hushållens bruttoinkomst 2007.

Medeltal, € Bruttoinkomst, €
0-12999 13000 -19999 20000 -39999 40000 -59999 60000 -89999 90000 -109999 110000 -139999 140000 - Samtliga hushåll
Hushåll i intervjun 641 779 2 593 2 347 2 299 781 532 500 10 472
Hushåll i populationen, 1000 225,4 324,7 763,9 518,0 415,9 107,4 66,4 61,9 2 483,5
Hushållets medelstorlek 1,07 1,19 1,73 2,50 2,98 3,19 3,20 3,02 2,10
Vuxna i medeltal 1,03 1,12 1,48 1,90 2,14 2,28 2,28 2,18 1,66
Barn i medeltal 0,04 0,08 0,25 0,60 0,84 0,91 0,92 0,84 0,44
Konsumtionsenheter i medeltal 1,03 1,08 1,32 1,65 1,87 1,96 1,98 1,89 1,48
Yrkesverksamma i medeltal 0,08 0,21 0,62 1,20 1,65 1,84 1,81 1,69 0,92
1. Löner 1 344 2 980 13 493 30 101 51 389 69 652 81 427 100 711 27 244
2. Företagarinkomst 101 313 786 2 396 4 063 7 934 9 535 22 876 2 640
3. Kapitalinkomst 529 1 846 3 004 4 828 7 302 12 335 21 189 101 719 7 078
4. Faktorinkomst (1+2+3) 1 974 5 139 17 283 37 325 62 754 89 921 112 151 225 307 36 962
5. Erhållna transfereringar 8 026 11 181 12 017 12 163 9 597 8 723 10 076 10 003 10 926
6. Bruttoinkomst (4+5) 10 001 16 320 29 300 49 488 72 351 98 644 122 227 235 310 47 888
7. Betalda transfereringar 633 1 876 5 311 10 759 18 081 27 531 36 318 69 543 11 102
8. Disponibel inkomst (6–7) 9 370 14 444 23 989 38 729 54 271 71 113 85 910 165 767 36 786
Disponibel penninginkomst 8 887 12 867 21 692 35 647 50 207 65 782 79 380 157 652 33 899
Penninginkomst 9 520 14 744 27 003 46 406 68 288 93 313 115 698 227 194 45 001
Skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen 6 728 12 647 25 293 44 485 65 699 88 919 109 339 202 824 42 146

Källa: Inkomstfördelningsstatistik 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Honkkila (09) 1734 3651, Hannele Sauli (09) 1734 3497

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. 2007, 6. Hushållens inkomststruktur i inkomstklasser efter hushållens bruttoinkomst 2007. . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2007/tjt_2007_2009-05-20_tau_007_sv.html