Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

5. Hushållens inkomststruktur i inkomstklasser efter hushållens disponibla inkomst 2007.

Medeltal, € Disponibel inkomst - Euro
0-11999 12000 -19999 20000 -29999 30000 -49999 50000 -59999 60000 -79999 80000 -99999 100000 - Samtliga hushåll
Hushåll i intervjun 669 1 225 1 731 3 248 1 213 1 397 509 480 10 472
Hushåll i populationen, 1000 233,9 490,4 514,6 711,1 216,8 198,3 59,0 59,3 2 483,5
Hushållets medelstorlek 1,05 1,22 1,74 2,52 3,08 3,25 3,30 3,05 2,10
Vuxna i medeltal 1,02 1,13 1,50 1,93 2,15 2,31 2,38 2,18 1,66
Barn i medeltal 0,03 0,09 0,24 0,59 0,93 0,95 0,92 0,87 0,44
Konsumtionsenheter i medeltal 1,02 1,10 1,33 1,67 1,90 1,99 2,03 1,91 1,48
Yrkesverksamma i medeltal 0,10 0,31 0,64 1,19 1,68 1,83 1,84 1,66 0,92
1. Löner 1 708 5 496 15 299 31 095 51 804 66 825 78 652 91 916 27 244
2. Företagarinkomst 139 319 827 2 204 4 127 6 574 12 390 24 357 2 640
3. Kapitalinkomst 524 1 947 2 956 4 789 7 296 10 883 21 400 110 724 7 078
4. Faktorinkomst (1+2+3) 2 371 7 762 19 082 38 088 63 227 84 283 112 442 226 997 36 962
5. Erhållna transfereringar 7 829 10 789 11 453 12 514 9 505 9 361 11 597 10 426 10 926
6. Bruttoinkomst (4+5) 10 200 18 551 30 535 50 602 72 732 93 644 124 039 237 422 47 888
7. Betalda transfereringar 804 2 642 5 837 11 200 18 147 25 565 35 890 67 375 11 102
8. Disponibel inkomst (6–7) 9 398 15 909 24 698 39 402 54 585 68 079 88 149 170 048 36 786
Disponibel penninginkomst 8 958 14 294 22 446 36 287 50 541 62 613 80 752 161 545 33 899
Penninginkomst 9 762 16 935 28 283 47 488 68 688 88 178 116 642 228 920 45 001
Skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen 7 276 15 131 26 718 45 444 66 123 84 495 109 382 201 120 42 146

Källa: Inkomstfördelningsstatistik 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Honkkila (09) 1734 3651, Hannele Sauli (09) 1734 3497

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. 2007, 5. Hushållens inkomststruktur i inkomstklasser efter hushållens disponibla inkomst 2007. . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2007/tjt_2007_2009-05-20_tau_006_sv.html