Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
www.thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: Statistiken innehåller uppgifter om legitimerade yrkesutbildade personer och yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning. I lagen (559/1994) och förordningen (564/1994) om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården anges de yrkesgrupper som Rättsskyddscentralen för hälsovården (TEO) legitimerar eller registrerar som yrkesperson med skyddad yrkesbeteckning. Den årliga statistiken bygger på innehållet i TEO:s register den 31 december. När det gäller rätt till yrkesutövning, anges i registret bland annat yrke/yrkesgrupp, yrkesutbildning och specialexamen samt kön, ålder och boendekommun eller boendeland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hälsovårdspersonal, vårdpersonal, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 13.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thammh/index_sv.html