Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Teollisuuden energiankäyttötilastossa tammikuussa 2010

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla.

Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Teollisuuden tuotantotilastossa TOL 2008 otetaan käyttöön kerättäessä vuoden 2008 tietoja. Teollisuuden energiankäyttötilasto vuodelta 2008 julkaistaan tammikuussa 2010 TOL 2008 -pohjaisena. Vuoden 2008 tiedot julkaistaan tietokantapalveluissa myös TOL 2002 -luokituksella.

Lisätietoa muutoksista voi tiedustella sähköpostilla osoitteesta energia@tilastokeskus.fi

TOL 2008- siirtymän aiheuttamat muutokset teollisuuden toimialaluokitukseen

Uuden toimialaluokituksen myötä teollisuuden tuotantotilastossa julkaistaan TOL 2008 -luokituksella seuraavat pääluokat:
B Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus

TOL 2008 -luokituksen mukaisten pääluokkien sisältö muuttuu TOL 2002:n pääluokista. Merkittävimmät muutokset ovat:

B Kaivostoiminta ja louhinta

Pääluokan B sisältö on lähes sama kuin TOL 2002:n pääluokka C. Lisäyksenä tulee uusi 2-numerotasoinen luokka, 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta.

Kaivostoiminnan ja louhinnan uudet TOL2008 -luokituksen mukaiset 2-numerotasoiset toimialat kokonaisuudessaan ovat:
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
07 Metallimalmien louhinta
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta

C Teollisuus

TOL2002 -luokituksen mukainen toimiala 15 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus jakautuu kahdeksi 2-numerotason luokaksi: 10 Elintarvikkeiden valmistus ja 11 Juomien valmistus.

TOL2002 -luokasta 22 Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, kustantaminen siirtyy pääluokkaan J Informaatio ja viestintä. Teollisuus-toimialalle jää Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen (luokka 18).

TOL2002-luokituksen 29 Koneiden ja laitteiden valmistuksesta hissien huolto ja kunnossapito siirtyy pääluokkaan F Rakentaminen.

TOL2008-luokitukseen teollisuuden alle on tullut uusi 2-numerotasoinen luokka, 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus.

Teollisuuden uudet TOL2008 -luokituksen mukaiset 2-numerotasoiset toimialat kokonaisuudessaan ovat:
10 Elintarvikkeiden valmistus
11 Juomien valmistus
12 Tupakkatuotteiden valmistus
13 Tekstiilien valmistus
14 Vaatteiden valmistus
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
24 Metallien jalostus
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
27 Sähkölaitteiden valmistus
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
31 Huonekalujen valmistus
32 Muu valmistus
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus


Päivitetty 22.1.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/tene_2010-01-22_uut_001.html