Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.11.2021

Teollisuuden energiankäyttö väheni 6 prosenttia vuonna 2020

Teollisuuden energiankäyttö väheni Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2020 kuudella prosentilla. Teollisuus kulutti energiaa 496 petajoulea (PJ), mikä alitti finanssikriisin aikaisen vuoden 2009 kulutuksen ollen vuosituhannen alhaisin kulutus. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa laski neljä prosenttia.

Energian käyttö teollisuudessa

Energian käyttö teollisuudessa

Teollinen tuotanto ja energiankulutus laskivat

Maailmanlaajuinen koronapandemian aiheuttama epävarmuus ilmeni teollisuudessa muun muassa pienentyneinä tilausmäärinä ja häiriöinä teollisuuden tuotantoketjuissa. Suomessa teollisuus kuitenkin säästyi pahimmilta koronan vaurioilta, kun investointihyödykevaltaisen vientiteollisuuden pitkät toimitussyklit kannattelivat tuotantoa. Myös raaka-aineiden kysyntä säilyi vahvana. Suomessa ei myöskään laitettu teollisuutta laajasti kiinni, eikä teollisuus kohdannut samanlaista äkkipysähdystä kuin monet palvelualat. Teollinen tuotanto jatkui läpi koronan, joskin aiempaa alemmalla tasolla. Vähentynyt tuotanto näkyi etenkin energiaintensiivisten toimialojen laskeneena energiankulutuksena. Suurin lasku nähtiin metsäteollisuuden käyttämässä energiassa, joka oli 8 prosenttia edellistä vuotta pienempi. Myös metallien jalostuksessa ja kemianteollisuudessa nähtiin laskua. Teollisuuden energiankulutus on noin 40 prosenttia Suomen kaikesta energiankulutuksesta.

Fossiilisten polttoaineiden osuus jatkoi laskuaan

Vuoteen 2019 verrattuna fossiilisten polttoaineiden ja turpeen osuus laski 26 prosentista 25 prosenttiin. Edeltävän vuoden tavoin maakaasun käyttö kasvoi erityisesti lisääntyneen nesteytetyn maakaasun (LNG) käytön myötä. Öljyn kulutus laski 13 prosenttia ja öljyn osuus päätyi ensimmäistä kertaa alle 10 prosenttiin teollisuuden kokonaiskulutuksesta. Turpeen käyttö putosi vuoteen 2019 verrattuna 25 prosenttia ollen noin prosentin kaikesta teollisuuden käyttämästä energiasta. Puupolttoaineiden kulutus laski 7 prosenttia osuuden ollessa 40 prosenttia kaikesta energiankulutuksesta. Osuus laski ensimmäistä kertaa koko viime vuosikymmenen jatkuneen kasvun jälkeen.

Alueelliset muutokset noudattelivat teollisuuden sijoittumista

Maakunnittain tarkasteltuna energiankulutus laski voimakkaimmin Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Sähkön käyttö teollisuudessa laski erityisesti Kymenlaaksossa, Keski-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Muutoksissa näkyy etenkin metsäteollisuuden alhaisempi kapasiteetin käyttöaste. Metsäteollisuuden tuotantoa haittasivat myös koronaa edeltäneet laajat lakot sekä mekaanisessa metsäteollisuudessa että sellun, paperin ja kartongin valmistuksessa. Vuonna 2020 metsäteollisuudessa käytettiin 46 prosenttia kaikesta teollisuuden kuluttamasta energiasta ja valtaosa kaikista teollisuuden uusiutuvista polttoaineista.


Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, Sami Heikkinen 029 551 3494, energia@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (291,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 1.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2020/tene_2020_2021-11-01_tie_001_fi.html