Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 27.10.2010

Teollisuuden energiankäyttö laski 13 prosenttia vuonna 2009

Teollisuuden energiankäyttö oli Tilastokeskuksen tietojen mukaan 508 petajoulea (PJ) vuonna 2009. Verrattuna edelliseen vuoteen teollisuuden energiankäyttö väheni 13 prosenttia. Talouden taantuma vähensi teollisuuden energiankulutusta. Vuonna 2009 teollisuuden tuotannon volyymi supistui yli 20 prosenttia, mikä vaikutti myös energiankulutuksen vähenemiseen.

Energialähteiden käyttö teollisuudessa

Energialähteiden käyttö teollisuudessa

Polttoaineista eniten teollisuudessa käytettiin edellisvuotiseen tapaan puuta, öljyä ja maakaasua. Lähes jokaisen energialähteen käyttömäärä pieneni. Teollisuuden sähkön kokonaiskäyttö putosi yli 20 prosenttia vuodesta 2008. Myös ulkopuolelta hankitun sähkön käyttö väheni edellisvuoteen verrattuna, kun taas ulkopuolelta hankitun lämmön käyttö pysyi lähes edellisvuotisella tasollaan.

Pohjois-Pohjanmaan, Itä-Uudenmaan ja Etelä-Karjalan maakunnat käyttivät jokainen noin 12 prosenttia koko teollisuuden energiankulutuksesta. Vähiten energiaa käytettiin Etelä-Savon, Kainuun ja Ahvenanmaan teollisuusyrityksissä, alle prosentin koko teollisuuden energiankäytöstä. Toimialoista eniten energiaa käytettiin metsä- ja kemianteollisuudessa. Ainoastaan kone- ja metalliteollisuudessa sekä elintarviketeollisuudessa energiankäyttö hieman lisääntyi edellisvuotisesta.

Vuonna 2009 noin 51 prosenttia teollisuuden sähkön kokonaiskäytöstä käytettiin metsäteollisuudessa. Vähiten sähköä käytettiin tekstiili- ja vaateteollisuudessa. Maakunnista eniten sähköä käytettiin Keski-Suomen ja Satakunnan teollisuuslaitoksissa, molemmissa yli kymmenen prosenttia teollisuuden käyttämästä sähköstä.

Sähkön kokonaiskulutus teollisuudessa

Toimiala GWh Muutos-% 95%:n luottamusväli, ± %
Metsäteollisuus 19 053,5 -32,7 1,49
Kemianteollisuus 6 263,6 -7,7 4,6
Metallien jalostus 4 547,5 -20,3 4,2
Kone- ja metallituoteteollisuus 2 179,8 -18,4 12,5
Elintarviketeollisuus 2 109,7 26,3 16,6
Muu tehdasteollisuus 1 579,8 -10,8 22,4
Elektroniikka- ja sähköteoll. 830 1,4 24,6
Mineraalien kaivu 477,1 -11,8 27,6
Tekstiili ja vaateteollisuus 231,8 -16,2 24,8
Kaikki toimialat yhteensä 37 272,9 -20,9 2,0

Tilasto perustuu Teollisuuden energiankäyttö -kyselyyn. Tiedot kerättiin toimialaluokitus TOL2008 mukaisilta toimialoilta kaivostoiminta ja louhinta (B) sekä teollisuus (C) kuuluvilta toimipaikoilta ja näiden toimipaikkojen toimintaan kiinteästi kuuluvilta voimalaitoksilta vuosittaisella kyselyllä. Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto- toimiala (D) ei kuulu kyselyn piiriin. Vuoden 2008 tiedot kerättiin otospohjaisesti noin 2 200 toimipaikalta. Tiedot julkaistaan energialähteittäin, toimialoittain ja maakunnittain.


Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (298,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tene/2009/tene_2009_2010-10-27_tie_001_fi.html