Personer som ålagts jaktförbud efter kön och ålder vid underrätter 1992-2006

År Dömda
för
jaktbrott
totalt
Ålagda
jakt-
förbud
totalt

Andel
av
dömda
%
Den ålagdas
Kön Ålder (år, vid gärning)
Man Kvinna 15-20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-64 65-
1992-2006 502 322 64,1 322 - 10 17 30 75 110 69 11
1992 41 22 53,7 22 - - 4 2 8 4 3 1
1993 40 37 92,5 37 - - 2 5 10 16 4 -
1994 26 16 61,5 16 - - - 1 9 3 3 -
1995 48 30 62,5 30 - - - 3 11 10 5 1
1996 33 19 57,6 19 - - 1 4 3 2 6 3
1997 20 17 85,0 17 - - 2 2 2 4 6 1
1998 26 13 50,0 13 - - - 2 4 4 3 -
1999 28 19 67,9 19 - - - 2 7 8 2 -
2000 20 16 80,0 16 - 2 - - 1 11 2 -
2001 37 28 75,7 28 - 1 2 2 9 5 8 1
2002 35 22 62,9 22 - 3 1 2 1 8 6 1
2003 51 30 58,8 30 - 1 - 1 4 15 8 1
2004 41 23 56,1 23 - 1 2 2 3 9 6 -
2005 33 15 45,5 15 - 2 2 - 2 4 3 2
2006 23 15 65,2 15 - - 1 2 1 7 4 -

Senast uppdaterad 8.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. 2006, Personer som ålagts jaktförbud efter kön och ålder vid underrätter 1992-2006 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/2006/syyttr_2006_2007-11-08_tau_008_sv.html