Personer meddelade djurhållningsförbud efter kön och ålder vid underrätter 1992-2006

År Meddelade
djurhållnings-
förbud
totalt
Den ålagdas
Kön Ålder (år, vid gärningstidpunkten)
Man Kvinna 15-20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-64 65-
1992 - 2006 281 191 90 19 17 23 66 72 63 21
1992 1 - 1 - - - 1 - - -
1993 2 2 - - 1 - - - 1 -
1994 3 2 1 - - 1 1 - 1 -
1995 6 6 - 1 1 - - 2 2 -
1996 8 6 2 - 1 - 3 2 1 1
1997 13 10 3 - - 1 3 8 1 -
1998 23 15 8 2 1 1 6 5 4 4
1999 17 15 2 - 1 1 4 9 1 1
2000 19 13 6 3 - - 10 3 3 -
2001 26 16 10 1 1 3 5 8 6 2
2002 22 13 9 2 2 1 4 6 6 1
2003 16 12 4 2 2 4 3 4 1 -
2004 36 25 11 4 1 2 7 5 15 2
2005 40 25 15 1 2 5 9 11 8 4
2006 49 31 18 3 4 4 10 9 13 6

Senast uppdaterad 8.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Åtalade, dömda och straff [e-publikation].
ISSN=1798-6699. 2006, Personer meddelade djurhållningsförbud efter kön och ålder vid underrätter 1992-2006 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syyttr/2006/syyttr_2006_2007-11-08_tau_006_sv.html