Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Tietokone- ja ohjelmistotaitojen opiskelun aihe 2018, %-osuus väestöstä 1)

  On opiskellut 12 kuukauden aikana
Verkko-
markkinointia tai -kauppaa
Sosiaalisen median käyttöä työssä Ohjelmointia tai verkkosivujen suunnittelua tai hallintaa Data-
analyysiä tai tietokantojen käyttöä
Tietokone-
verkkojen tai
palvelinten ylläpitoa
Tieto-
turvallisuutta
tai
yksityisyyden suojaa
Työhön
liittyviä
ohjelmisto-
sovelluksia
Jotain
muuta
16-24v 8 12 17 11 6 21 23 25
25-34v 6 9 16 19 7 22 45 19
35-44v 4 13 11 17 7 24 52 17
45-54v 2 8 9 9 7 25 47 15
55-64v 2 7 5 5 4 19 39 14
65-74v 1 2 2 1 2 5 4 14
75-89v 0 1 1 0 1 2 0 14
                 
Opiskelija 5 11 22 12 6 19 26 30
Työllinen 5 10 11 15 7 26 53 15
Eläkeläinen 0 1 1 1 2 4 3 11
                 
Perusasteen koulutus 2 4 7 4 3 7 13 15
Keskiasteen koulutus 3 6 7 8 5 17 30 18
Korkea-asteen koulutus 4 12 12 15 7 27 52 14
                 
Pääkaupunkiseutu 6 12 14 18 8 25 43 19
Suuret kaupungit 3 9 11 10 4 21 36 16
Muut kaupunkimaiset kunnat 4 5 7 6 5 15 30 14
Taajaan as/maaseutum. kunnat 2 5 4 5 3 12 24 16
                 
Miehet 4 7 12 12 7 17 33 15
Naiset 3 8 6 6 3 18 31 16
                 
Kaikki 3 8 9 9 5 17 33 16
1) Työ tai yksityistarkoituksessa.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 4.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2018, Liitetaulukko 34. Tietokone- ja ohjelmistotaitojen opiskelun aihe 2018, %-osuus väestöstä 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2018/sutivi_2018_2018-12-04_tau_034_fi.html