Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 24. Internetin käyttö viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajien kanssa asioinnissa 2018, %-osuus väestöstä 1)

  Hakenut tietoja viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajien internetsivuilta Hakenut internetistä virallisen lomakeen täyttääkseen sen Lähettänyt täytetyn virallisen lomakkeen internetin kautta
16-24v 85 75 66
25-34v 88 82 81
35-44v 92 83 81
45-54v 82 67 68
55-64v 72 61 59
65-74v 50 37 34
75-89v 19 14 13
       
Opiskelija 88 78 68
Työllinen 85 75 73
Eläkeläinen 40 31 29
       
Perusasteen koulutus 49 40 37
Keskiasteen koulutus 75 64 62
Korkea-asteen koulutus 89 79 77
       
Pääkaupunkiseutu 84 72 71
Suuret kaupungit 76 67 64
Muut kaupunkimaiset kunnat 69 59 57
Taajaan as/maaseutum. kunnat 63 54 51
       
Miehet 71 62 60
Naiset 73 62 59
       
Kaikki 72 62 59
1) Viimeisten 12 kuukauden aikana.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 4.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2018, Liitetaulukko 24. Internetin käyttö viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajien kanssa asioinnissa 2018, %-osuus väestöstä 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2018/sutivi_2018_2018-12-04_tau_024_fi.html