Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Kotitaloudessa kannettava tietokone 2018, %-osuus talouksista

  Kannettava tietokone/ kaikki kotitaloudet Kannettava tietokone/yhden hengen taloudet Kannettava tietokone/ kahden hengen taloudet Kannettava tietokone/ kolmen tai useamman hengen taloudet
Nettotulot alle 2100 €/kk 58 53 67 .. 1)
Nettotulot 2100 - 3099 €/kk 74 72 72 84
Nettotulot 3100 - 5099 €/kk 88 .. 82 95
Nettotulot 5100 €/kk tai yli 90 .. 81 96
         
Pääkaupunkiseutu 82 72 85 97
Suuret kaupungit 73 63 75 92
Muut kaupunkimaiset kunnat 68 48 73 95
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 70 59 68 88
         
Kaikki kotitaloudet 71 58 73 92
1) ..= tietoa ei ole saatu tai se on epävarmaa

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 4.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2018, Liitetaulukko 2. Kotitaloudessa kannettava tietokone 2018, %-osuus talouksista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2018/sutivi_2018_2018-12-04_tau_002_fi.html