Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 24.8.2017

Finländarna förhåller sig försiktigt positiva till ibruktagandet av Suomi.fi-tjänsterna

Färre än var sjätte finländare är medveten om att de elektroniska ärendehanterings- och kommunikationstjänsterna Suomi.fi tas i bruk år 2018. Trots detta är merparten av finländarna ganska beredda att sköta sina myndighetsärenden och använda offentliga tjänster elektroniskt. Personer som är 60 år eller äldre har märkbart svagare beredskap för elektronisk ärendehantering än befolkningen som är yngre än dem.


Källa: Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik, undersökning 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/2017/sutivi_2017_2017-08-24_tie_001_sv.html