Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 20. Internetin käyttö tavaroita ja palveluita, sairauksia, ravitsemusta ja terveyttä koskevan tiedon etsintään sekä matkailupalveluiden selailuun 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä

  Tavaroita tai palveluita koskeva tiedonetsintä Matka- ja majoituspalveluiden selailu Sairauksiin, ravitsemukseen tai terveyteen liittyvän tiedon etsintä
  %-osuus väestöstä
16-24v 90 57 76
25-34v 95 75 83
35-44v 94 77 76
45-54v 87 71 65
55-64v 77 60 58
65-74v 54 40 43
75-89v 18 13 20
       
Opiskelija 91 59 77
Työllinen 91 74 72
Eläkeläinen 44 32 36
       
Perusasteen koulutus 54 35 43
Keskiasteen koulutus 80 59 64
Korkea-asteen koulutus 90 77 75
       
Pääkaupunkiseutu 85 69 72
Suuret kaupungit 77 60 62
Muut kaupunkimaiset kunnat 76 57 61
Taajaan as/maaseutum. kunnat 71 53 57
       
Miehet 79 59 55
Naiset 74 59 69
       
Kaikki 16-89v 77 59 62
Kaikki 16-74v 83 64 67

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2015, Liitetaulukko 20. Internetin käyttö tavaroita ja palveluita, sairauksia, ravitsemusta ja terveyttä koskevan tiedon etsintään sekä matkailupalveluiden selailuun 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2015/sutivi_2015_2015-11-26_tau_020_fi.html