Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 27. Käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tekstinkäsittely- ja muita hyötyohjelmia iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä

  Käyttänyt tekstinkäsittelyohjelmaa Tehnyt dokumentin tai sähköisen esityksen, jossa yhdistetään tekstiä, kuvia, taulukoita tai tilastokuvioita Käyttänyt taulukkolaskentaohjelmaa, esimerkiksi Exceliä Käyttänyt taulukkolaskentaohjelman analyysi- tai muokkausominaisuuksia, kuten laskentakaavoja tai tehnyt kaavioita Kirjoittanut ohjelmointikielellä ohjelmakoodia
%-osuus väestöstä
16-24v 92 73 59 40 12
25-34v 86 60 70 50 17
35-44v 80 56 64 44 9
45-54v 71 40 51 35 5
55-64v 61 32 42 25 3
65-74v 35 12 17 8 0
75-89v 12 4 5 2 1
           
Opiskelija 95 84 68 52 17
Työllinen 79 49 62 41 8
Eläkeläinen 29 11 14 7 1
           
Perusasteen koulutus 46 32 28 18 5
Keskiasteen koulutus 63 37 45 28 6
Korkea-asteen koulutus 85 56 67 47 10
           
Pääkaupunkiseutu 77 57 58 40 11
Suuret kaupungit 69 44 47 30 9
Muut kaupunkimaiset kunnat 64 40 48 34 7
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 56 30 36 22 4
           
Miehet 16-89v 65 45 52 37 11
Naiset 16-89v 66 37 41 24 3
           
Yhteensä 16-89v 64 41 46 31 7
Yhteensä 16-74v 71 45 51 34 8

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 13 2015, Liitetaulukko 27. Käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tekstinkäsittely- ja muita hyötyohjelmia iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2015, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2015/13/sutivi_2015_13_2016-12-14_tau_019_fi.html