Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 26. Tallentaminen internetissä olevaan henkilökohtaiseen levytilaan tai jakaminen siitä viimeisten 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2014 , %-osuus 16-89–vuotiaasta väestöstä

  Tallentanut internetin levytilaan tai jakanut sellaisesta teksti- tai taulukkolaskentatiedostoja tai sähköisiä esityksiä Tallentanut internetin levytilaan tai jakanut sellaisesta valokuvia Tallentanut internetin levytilaan tai jakanut sellaisesta videoita, elokuvia tai televisio-ohjelmia Tallentanut internetin levytilaan tai jakanut sellaisesta musiikkia Tallentanut internetin levytilaan tai jakanut sellaisesta sähköisiä kirjoja tai lehtiä
  %-osuus väestöstä
16-24v 23 30 9 12 4
25-34v 21 31 8 6 2
35-44v 17 26 9 3 1
45-54v 8 16 4 3 1
55-64v 4 8 1 2 1
65-74v 2 2 0 0 0
75-89v 0 0 0 0 0
           
Opiskelija 34 36 11 14 6
Työllinen 12 21 6 3 1
Eläkeläinen 1 2 1 0 0
           
Perusasteen koulutus 6 12 4 4 1
Keskiasteen koulutus 10 15 4 4 1
Korkea-asteen koulutus 16 22 6 4 2
           
Pääkaupunkiseutu 19 25 6 5 2
Suuret kaupungit 14 20 5 4 2
Muut kaupunkimaiset kunnat 9 15 4 3 1
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 6 11 4 4 1
           
Miehet 13 19 6 5 2
Naiset 9 15 3 3 1
           
Yhteensä 16-89v 11 17 5 4 1
Yhteensä 16-74v 12 19 5 4 2

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2014, Liitetaulukko 26. Tallentaminen internetissä olevaan henkilökohtaiseen levytilaan tai jakaminen siitä viimeisten 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2014 , %-osuus 16-89–vuotiaasta väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2014/sutivi_2014_2014-11-06_tau_026_fi.html