Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.8.2008

Fler internetanvändare än för ett år sedan

Korrigerad 25.8.2008 kl.16.45. I tabellen har siffran för beställning av webbläsarbaserade nyhetstjänster ändrats.

Enligt intervjuer som gjordes våren 2008 hade mer än 3,2 miljoner finländare, dvs. ungefär 83 procent av alla 16-74-åringar, använt internet under de senaste tre månaderna. År 2004 var motsvarande siffra 70 procent. Användningen av internet är numera regelbundet eftersom 78 procent använder internet varje vecka. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årliga undersökning om användning av informations- och kommunikationsteknik. Omkring 3 000 personer intervjuas för undersökningen.

När det gäller personer under 40 år använder internet nästan alla, men andelen börjar minska bland personer som fyllt 40 år och ännu tydligare bland dem som fyllt 50 år. Av 60-74-åringarna använder drygt fyra av tio internet. Under de senaste åren har användningen dock ökat relativt sett mest i gruppen över 60 år.

Andelen internetanvändare och ändamålet med användningen under de senaste tre månaderna åren 2004-2008, procentandelar av 16-74-åringar

  2004 2005 2006 2007 2008
Andelen internetanvändare 70 73 77 79 83
Näthandel 20 25 29 32 33
Försäljning av begagnade varor, produkter och
tjänster på internet, varubörser och auktionssidor

8

9

12

13

15
Bankärenden 50 56 63 66 72
Sökning av utbildnings- och kursutbud 20 21 23 35 36
Användning av webbläsarbaserade nyhetstjänster * * * * 191)
Läsning av bloggar * * 15 26 31
Bläddrande i rese- och inkvarteringstjänster 42 48 53 57 58
*frågades inte

När det gäller ändamålet med internetanvändningen låg användning av nätbanken samt bläddrande i rese- och inkvarteringstjänster i täten. Var tredje har gjort uppköp via näthandel. På internet säljs allt mer begagnade varor. Nästan var femte2) hade beställt webbläsarbaserade nyhetstjänster. Antalet bloggläsare har fördubblats från år 2006, nu läste var tredje person bloggar.

1) Korrigerad, var tidigare 23.
2)
Korrigerad, var tidigare fjärde.

Källa: Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus (ung. undersökning om användning av informations- och kommunikationsteknik), 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Sirkiä (09) 1734 2622, tietoyhteiskunta.info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 25.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/2008/sutivi_2008_2008-08-25_tie_001_sv.html