Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.8.2008

Internetin käyttäjiä enemmän kuin vuosi sitten

Julkistusta on korjattu 25.8.2008 klo 16.45. Taulukon selainpohjaisten uutispalvelujen tilausprosenttia on muutettu.

Yli 3,2 miljoonaa suomalaista, eli noin 83 prosenttia 16-74-vuotiaista, oli käyttänyt internetiä viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana keväällä 2008 tehtyjen haastattelujen mukaan. Vuonna 2004 vastaava osuus oli 70 prosenttia. Internetin käyttö on nykyisin säännöllistä, sillä 78 prosenttia käyttää sitä viikoittain. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vuosittain tekemästä tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimuksesta, jossa haastatellaan noin 3 000 henkilöä.

Alle 40-vuotiaista internetiä käyttää melkein kaikki, mutta osuus alkaa vähetä 40 ikävuoden ja vielä selvemmin 50 ikävuoden jälkeen. 60-74 -vuotiaista internetiä käyttää runsaat neljä kymmenestä. Käyttö on viime vuosien aikana kuitenkin kasvanut suhteellisesti eniten yli 60-vuotiaiden joukossa.

Internetin käyttäjien osuus ja internetin käyttötarkoituksia vuosina 2004 - 2008, prosentteina väestöstä

  2004 2005 2006 2007 2008
Internetin käyttäjien osuus väestöstä 70 73 77 79 83
Verkkokaupasta tilaaminen tai ostaminen 20 25 29 32 33
Käytettyjen tavaroiden, tuotteiden ja palvelujen myynti
internetin palstoilla, tavarapörssit ja huutokauppasivut

8

9

12

13

15
Pankkiasiointi 50 56 63 66 72
Koulutus- ja kurssitarjonnan etsintä 20 21 23 35 36
Selainpohjaisten uutispalvelujen tilaus * * * * 191)
Blogien lukeminen * * 15 26 31
Matka- ja majoituspalvelujen selailu 42 48 53 57 58
* ei kysytty

Taulukossa esitetyistä internetin käyttötarkoituksista kärjessä olivat verkkopankissa asiointi sekä matka- ja majoituspalvelujen selailu. Verkkokaupan kautta oli tehnyt hankintoja joka kolmas. Internetin palstoilla myydään yhä enemmän käytettyjä tavaroita. Uutispalveluja oli tilannut lähes joka viides2). Blogien lukijoiden määrä oli kaksinkertaistunut vuodesta 2006, nyt niitä luki joka kolmas.

1) Korjattu, oli aiemmin 23.
2) Korjattu, oli aiemmin neljäs.

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Sirkiä (09) 1734 2622, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 25.8.2008

Viittausohje:

Tilasto: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2008/sutivi_2008_2008-08-25_tie_001.html