Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Rahalaitokset-painojulkaisu lakkautetaan

Rahalaitokset-painojulkaisu lakkautetaan Rahalaitokset 2008 -julkaisun ilmestymisen jälkeen. Lakkauttaminen koskee sekä laajempaa vuosijulkaisua että suppeampia neljännesvuosijulkaisuja. Jatkossa Luottolaitosten tilinpäätökset -tilaston ja Sijoituspalveluyritykset-tilaston tiedot ovat saatavilla tilastojen kotisivuilla osoitteissa http://www.stat.fi/til/llai/index.html ja http://www.stat.fi/til/spy/index.html, sekä Tilastokeskuksen maksuttomassa StatFin-tilastotietokannassa osoitteissa http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__rah__llai/?tablelist=true ja http://pxweb2.stat.fi/Database/StatFin/rah/spy/spy_fi.asp. Kotisivuilla julkaistaan tilastokatsaus, kuvioita ja pienempiä taulukoita, ja StatFin-palvelussa on saatavilla laajempia taulukoita.


Päivitetty 1.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/spy_2009-06-01_uut_001.html