Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Figurbilaga 2. Värdepappersföretagens provisionsintäkter, 2:a kvartalet 2014-2021, mn euro (Figuren har korrigerats 22.12.2021.)

Figurbilaga 2. Värdepappersföretagens provisionsintäkter, 2:a kvartalet 2014-2021, mn euro (Figuren har korrigerats 22.12.2021.)

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Matias Hämäläinen 029 551 3737, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 01.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2021, Figurbilaga 2. Värdepappersföretagens provisionsintäkter, 2:a kvartalet 2014-2021, mn euro (Figuren har korrigerats 22.12.2021.) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2021/02/spy_2021_02_2021-10-21_kuv_002_sv.html