Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2019, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2019 1.1.- 30.6.2019 1.1.- 30.9.2019 1.1.- 31.12.2019
Korkotuotot 121 237 315 428
(Korkokulut) 103 216 334 581
RAHOITUSKATE 17 21 -19 -153
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) 0 0 0 0
Osinkotulot 1 395 2 941 3 135 4 417
Palkkiotuotot 88 971 187 734 277 952 442 203
(Palkkiokulut) 23 754 46 908 67 796 133 731
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 0 0 -97 0
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto 0 587 747 993
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto 0 -1 252 0 0
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto 195 389 538 744
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto 0 0 0 0
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -51 -105 -150 -124
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto 0 0 0 0
Liiketoiminnan muut tuotot 5 501 12 030 18 084 22 694
(Liiketoiminnan muut kulut) 3 878 7 892 11 810 17 420
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 68 475 147 642 219 333 317 951
(Hallinnon kulut) 45 283 92 943 133 734 184 330
josta: (Henkilöstökulut) 27 158 56 069 78 624 107 703
josta: (Muut hallintokulut) 18 125 36 873 55 111 76 627
(Poistot) 1 221 2 500 3 802 5 095
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto 0 0 0 0
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 0 0 0 0
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) 0 0 0 64
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) 0 0 0 0
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) 0 0 0 0
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo 0 0 0 0
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 0 0 0 0
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina 0 0 0 0
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 21 719 51 697 81 042 127 445
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 8 698 19 076 30 176 48 447
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 13 021 32 621 50 866 78 998
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen 0 0 0 0
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 13 021 32 621 50 866 78 998

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 16.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2019, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2019/04/spy_2019_04_2020-04-16_tau_001_fi.html