Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2018, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2018 1.1.- 30.6.2018 1.1.- 30.9.2018 1.1.- 31.12.2018
Korkotuotot 80 210 328 637
(Korkokulut) 83 289 436 530
RAHOITUSKATE -3 -79 -108 108
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. .. .. ..
Osinkotulot 2 384 3 635 3 636 5 512
Palkkiotuotot 109 852 216 669 303 328 402 269
(Palkkiokulut) 30 028 54 277 75 147 103 818
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto .. .. 942 ..
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto .. 577 756 ..
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto .. .. .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto 32 47 341 271
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto .. .. .. ..
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -106 -169 -339 -230
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. .. .. ..
Liiketoiminnan muut tuotot 4 978 9 087 14 407 32 429
(Liiketoiminnan muut kulut) 4 703 9 141 13 498 17 910
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 82 693 167 739 235 094 321 155
(Hallinnon kulut) 46 995 94 680 135 272 185 160
josta: (Henkilöstökulut) 27 432 55 733 78 768 106 232
josta: (Muut hallintokulut) 19 563 38 947 56 504 78 927
(Poistot) 1 369 2 783 4 250 5 343
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. .. .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) .. .. .. ..
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) .. .. .. ..
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. 357 357 782
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 34 104 70 038 95 214 129 845
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 10 462 21 583 30 623 42 343
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 23 642 48 454 64 592 87 502
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. .. .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 23 642 48 454 64 592 87 804

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2018, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2018/04/spy_2018_04_2019-04-18_tau_001_fi.html