Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 3.4.2014

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kasvoi 13 prosenttia vuonna 2013

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 96 miljoonaa euroa vuonna 2013. Liikevoitto kasvoi 13 prosenttia verrattuna vuoteen 2012. Voitollisen liiketuloksen teki 38 sijoituspalveluyritystä vuonna 2013. Tiedot käy ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto vuosina 1998-2013, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto vuosina 1998-2013, milj. euroa

Palkkiotuottoja sijoituspalveluyrityksille kertyi 301 miljoonaa euroa, mikä on 4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2012. Sijoituspalveluyritysten tuotoista lähes 92 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkeimmät palkkiotuottojen lähteet olivat omaisuudenhoito, muut palkkiotuotot ja arvopaperinvälitys.

Sijoituspalveluyritysten suurin kuluerä olivat hallintokulut, joita kertyi vuoden 2013 aikana 133 miljoonaa euroa, eli 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Toiseksi suurin kuluerä olivat palkkiokulut, joita kertyi 75 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 17 miljoonaa euroa.

Vuoden 2013 lopussa Suomessa toimi 53 kappaletta Finanssivalvonnalta toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä. Kuusi sijoituspalveluyritystä lopetti ja neljä aloitti toimintansa vuonna 2013. Henkilökuntaa sijoituspalveluyrityksillä oli vuoden 2013 lopussa 994 henkilöä, mikä on 161 henkilöä edellisvuotta vähemmän. Toimipaikkoja sijoituspalveluyrityksillä oli kauden lopussa 114 kappaletta.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (248,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 3.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2013/04/spy_2013_04_2014-04-03_tie_001_fi.html