Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 1.4.2010

Sijoituspalveluyritysten tulokset paranivat vuonna 2009

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 67 miljoonaa euroa vuonna 2009. Liikevoitto kasvoi 20 prosenttia verrattuna vuoteen 2008. Voitolliseen liiketulokseen vuonna 2009 ylsi lähes kolme neljästä sijoituspalveluyrityksestä.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto vuosina 1998-2009

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto vuosina 1998-2009

Palkkiotuottoja sijoituspalveluyrityksille kertyi 238 miljoonaa euroa, mikä on lähes sama määrä kuin vuonna 2008. Sijoituspalveluyritysten tuotoista yli 90 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkeimmät palkkiotuottojen lähteet olivat omaisuudenhoito, muut palkkiotuotot ja arvopaperinvälitys.

Tuloksen paranemista edesauttoi kulujen väheneminen. Erityisesti palkkiokulujen 15 prosentin alentuminen vaikutti tulokseen myönteisesti. Myös sijoituspalveluyritysten suurin kuluerä hallintokulut laski 2 prosenttia.

Sijoituspalveluyritysten taloudessa tapahtui käänne vuoden 2009 aikana. Heikon vuoden 2008 jälkeen palkkiotuotot ja liikevoitto alenivat edelleen voimakkaasti vuoden alkupuoliskolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kolmannella ja neljännellä neljänneksellä kuitenkin palkkiotuotot ja liikevoitto alkoivat kasvaa. Viimeisellä neljänneksellä palkkiotuottojen lisäys oli jo 18 prosenttia ja liikevoiton 210 prosenttia vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2009 lopussa Suomessa toimi 59 Finanssivalvonnalta toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä. Neljä sijoituspalveluyritystä lopetti ja 12 aloitti toimintansa vuoden 2009 aikana.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (250,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 1.4.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2009/04/spy_2009_04_2010-04-01_tie_001_fi.html