Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 1.10.2009

Sijoituspalveluyritysten tuottojen ja voittojen väheneminen hidastui toisella neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot toisella neljänneksellä 2009 olivat 56 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot vähenivät 11 prosenttia verrattuna vuoden 2008 toiseen neljännekseen. Palkkiotuottojen aleneminen kuitenkin hidastui verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen ja vuoteen 2008.

Sijoituspalveluyritysten tuotoista 90 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkeimmät palkkiotuottojen lähteet olivat omaisuudenhoito ja arvopaperinvälitys. Arvopaperinvälityksestä saadut tuotot kääntyivät kasvuun toisella neljänneksellä, mutta omaisuudenhoidon palkkiotuotot laskivat edelleen voimakkaasti.

Sijoituspalveluyritysten aiempaa myönteisempään tuottokehitykseen vaikutti myös se, että arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat toisella neljänneksellä positiiviset ensi kertaa sitten vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen.

Liikevoiton aleneminen jatkui edelleen. Sijoituspalveluyritysten yhteenlaskettu liikevoitto toisella neljänneksellä 2009 oli 15 miljoonaa euroa. Tämä on 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kuitenkin vielä ensimmäisellä neljänneksellä liikevoiton vähennys oli 57 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Lähes 40 prosentilla sijoituspalveluyrityksistä tammi-kesäkuun tulos oli tappiollinen.

Kesäkuun 2009 lopussa Suomessa toimi 61 Finanssivalvonnalta toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä. Kaksi sijoituspalveluyritystä lopetti ja 12 aloitti toimintansa vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin vuodesta 2002 alkaen

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin vuodesta 2002 alkaen

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (249,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 1.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2009/02/spy_2009_02_2009-10-01_tie_001_fi.html