Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.–30.6.2008 ja 1.1.–30.6.2009

  1.1.–30.6.2008 1.1.–30.6.2009 Muutos-% 1)
Palkkiotuotot 119 406,0 101 659,1 -14,9
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 135,7 1 685,6 (X)
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 2 797,2 2 030,5 -27,4
Korkotuotot 2 978,1 1 639,7 -44,9
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 192,4 96,3 -49,9
Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 165,3 32,7 -80,2
Liiketoiminnan muut tuotot 6 924,6 5 187,5 -25,1
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 132 599,4 112 331,4 -15,3
Palkkiokulut 30 844,9 22 177,3 -28,1
Korkokulut 1 012,8 557,1 -45,0
Hallintokulut 55 002,7 55 157,0 0,3
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 1 660,1 2 440,2 47,0
Liiketoiminnan muut kulut 6 653,9 8 433,9 26,8
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 0,0 169,9 0,0
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,0 0,0 0,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 37 425,8 23 396,0 -37,5
Tilinpäätössiirrot -1,1 0,2 -118,2
Tuloverot 9 471,4 6 201,2 -34,5
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 27 953,3 17 195,0 -38,5
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 0,0 273,2 0,0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 27 953,3 17 468,2 -37,5
1) (X) suurempi kuin 999,9 %

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 1.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2009, Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.–30.6.2008 ja 1.1.–30.6.2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2009/02/spy_2009_02_2009-10-01_tau_002_fi.html