Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 2.6.2008

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kohosi 32 prosenttia vuonna 2007

Sijoituspalveluyritysten vuoden 2007 yhteenlaskettu liikevoitto kohosi 176 miljoonaan euroon. Kasvua kertyi siten 32 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Liikevoitto kasvoi voimakkaasti kolmella ensimmäisellä neljänneksellä ollen 66 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2006 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevoitto. Viimeisellä neljänneksellä liikevoitto oli kuitenkin sijoituspalveluyritysten lopetuksista johtuen 34 prosenttia alempi kuin vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat 372 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot vähenivät siten vajaan prosentin verrattuna vuoteen 2006. Sijoituspalvelutoiminnan tuotot kasvoivat yhteensä kuitenkin 5 prosentilla kohoten 421 miljoonaan euroon. Sijoituspalvelutoiminnan tuottojen kasvua ylläpiti palkkiotuottojen vähenemisestä huolimatta erityisesti korkotuottojen ja liiketoiminnan muiden tuottojen kasvu.

Suomessa toimi vuoden 2007 lopussa 39 Rahoitustarkastuksen toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä. Vuoden loppupuolelle osui useita merkittävien sijoituspalveluyritysten lopetuksia, joilla on suuri vaikutus tilaston koko vuoden ja erityisesti viimeisen neljänneksen lukuihin. Merkittäviä muutoksia sijoituspalveluyritysten kentässä vuoden aikana olivat varsinkin Mandatum Omaisuudenhoidon, Mandatum Pankkiiriliikkeen ja FIM Pankkiiriliikkeen lopetus yritysjärjestelyjen myötä sekä Taaleritehtaan toiminnan aloitus.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto vuosina 1998-2007

Lähde: Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.-31.12.2007, Rahalaitokset 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 2.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2007/04/spy_2007_04_2008-06-02_tie_001.html