Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tase 31.12.2007

Taseet, 1 000 €
sekä muutos edellisestä, (%)
  31.12.2006 31.12.2007 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 17 295,3 8 735,7 -49,5
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 179 070,6 69 788,0 -61,0
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 25 484,7 8 794,1 -65,5
  09 0 Saamistodistukset 46 766,7 58 793,9 25,7
  11 4 Osakkeet ja osuudet 85 223,1 20 772,3 -75,6
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 911,5 135,5 -85,1
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 8 590,3 15 441,4 79,8
  15 8 Johdannaissopimukset 1 764,4 170,5 -90,3
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 7 009,2 5 861,8 -16,4
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 4 657,5 6 575,6 41,2
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
  23 8 Muut varat 66 992,4 29 060,7 -56,6
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 35 820,3 37 882,1 5,8
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 708,6 223,8 -68,4
  39 6 VASTAAVAA YHTEENSÄ 480 294,6 262 235,4 -45,4
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 275 648,4 77 612,4 -71,8
  43 2 Velat luottolaitoksille 4 938,5 294,5 -94,0
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 9 757,3 6 033,4 -38,2
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 307,0 0,0 -100,0
  48 7 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 47 155,4 170,5 -99,6
  50 2 Muut velat 76 229,4 14 799,1 -80,6
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 132 626,6 54 339,7 -59,0
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 224,0 1 231,3 -61,8
  57 9 Laskennalliset verovelat 1 410,2 743,8 -47,3
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 85,0 308,1 262,5
  65 9 OMA PÄÄOMA 204 561,3 184 315,0 -9,9
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 51 877,2 26 347,0 -49,2
  6520 3 Ylikurssirahasto 17 527,4 9 918,1 -43,4
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 178,6 2 205,7 87,1
  6535 0 Vapaat rahastot 4 667,7 22 123,4 374,0
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto/tappio 38 689,8 41 738,8 7,9
  6545 2 Tilikauden voitto/tappio 90 620,6 81 982,0 -9,5
  69 3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 480 294,6 262 235,4 -45,4
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 22 329,3 43 584,1 95,2
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 21 001,3 2 151,9 -89,8
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 1 328,0 41 432,2 (X)
(X) Suurempi kuin 999,9 %

Päivitetty 2.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2007, Sijoituspalveluyritysten tase 31.12.2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2007/04/spy_2007_04_2008-06-02_tau_002.html