Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.-31.12.2006 ja 1.1.-31.12.2007

Tuloslaskelmat , 1000 € sekä muutos edellisestä vuodesta, (%) 1.1.2006-
31.12.2006
1.1.2007-
31.12.2007
Muutos- %
  27 9 Palkkiotuotot 373 544,4 371 639,5 -0,5
  29 3 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 5 948,6 5 507,7 -7,4
  37 0 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 2 062,4 4 978,1 141,4
  41 9 Korkotuotot 7 050,6 9 685,8 37,4
  42 8 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 1 523,6 1 792,1 17,6
  43 9 Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
  44 0 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 33,6 78,2 132,7
  47 1 Liiketoiminnan muut tuotot 10 288,4 27 501,1 167,3
  49 5 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 400 451,6 421 182,5 5,2
  51 9 Palkkiokulut 78 423,0 91 424,7 16,6
  53 3 Korkokulut 2 786,6 3 150,6 13,1
  55 8 Hallintokulut 166 364,2 134 645,1 -19,1
  57 2 Poistot ja arvonalent. aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 5 955,3 3 476,6 -41,6
  59 6 Liiketoiminnan muut kulut 13 300,1 12 352,9 -7,1
  61 0 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 70,9 0,0 -100,0
  63 4 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,0 49,0 (Z)
  67 3 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 133 551,5 176 083,6 31,8
  73 5 Tilinpäätössiirrot 27,4 -1 746,2 (X)
  75 0 Tuloverot 34 569,5 43 168,3 24,9
  76 9 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 99 009,4 131 169,1 32,5
  85 0 Muut kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut -2 367,0 -7 265,9 207,0
  89 4 TILIKAUDEN VOITTO TAI (TAPPIO) 96 642,4 123 903,2 28,2
(Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana
(X) suurempi kuin 999.9%

Päivitetty 2.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2007, Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.-31.12.2006 ja 1.1.-31.12.2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2007/04/spy_2007_04_2008-06-02_tau_001.html