Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 12.12.2007

Sijoituspalveluyritysten liikevoiton kasvu 66 prosenttia tammi-syyskuussa

Sijoituspalveluyrityksille kertyi sijoituspalvelutoiminnan tuottoja vuoden 2007 tammi-syyskuun aikana 326 miljoonaa euroa. Tuotot kohosivat siten 17 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Valtaosa sijoituspalvelutoiminnan tuotoista oli palkkiotuottoja. Palkkiotuottojen kasvu kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 2007 oli 6 prosenttia. Eniten kasvoivat palkkiotuotot sijoitus- ja rahoitusneuvonnasta sekä omaisuuden hoidosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kohosi tammi-syyskuussa peräti 66 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Voiton lisäystä edesauttoi tuottojen kasvun lisäksi useiden kuluerien aleneminen. Suurimman kuluerän eli hallintokulujen lisäksi alenivat mm. poistot ja arvonalentumiset sekä liiketoiminnan muut kulut.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa syyskuun 2007 lopussa 42 kappaletta. Yksi yritys lopetti elokuussa toiminnan sijoituspalveluyrityksenä. Kolme muuta sijoituspalveluyritystä on poistunut tilastosta aiemmin vuoden aikana sulautumisen seurauksena. Vuoden 2007 alusta lukien kokonaan uusia sijoituspalveluyrityksiä on aloittanut kaksi kappaletta.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot neljänneksittäin vuodesta 2000 alkaen

Lähde: Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.-30.9.2007, Rahalaitokset 3. neljännes 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2007/03/spy_2007_03_2007-12-12_tie_001.html