Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tase 30.9.2007

Taseet, 1 000 €
sekä muutos edellisestä, (%)
  30.9.2006 30.9.2007 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 7 317,4 5 030,0 -31,3
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 145 453,6 109 321,6 -24,8
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 27 236,1 8 624,8 -68,3
  09 0 Saamistodistukset 39 805,4 62 220,1 56,3
  11 4 Osakkeet ja osuudet 65 692,9 77 107,4 17,4
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 4 810,6 311,8 -93,5
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 10 617,0 15 635,5 47,3
  15 8 Johdannaissopimukset 2 229,8 1 381,7 -38,0
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 8 061,8 6 740,3 -16,4
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 4 849,1 5 860,4 20,9
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
  23 8 Muut varat 320 519,5 49 377,2 -84,6
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 49 047,7 38 503,9 -21,5
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 81,0 223,2 175,6
  39 6 VASTAAVAA YHTEENSÄ 685 722,1 380 337,9 -44,5
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 503 875,5 166 589,5 -66,9
  43 2 Velat luottolaitoksille 30 139,9 0,9 -100,0
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 14 533,8 11 273,0 -22,4
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,0 15,0 (Z)
  48 7 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 16 400,1 2 918,5 -82,2
  50 2 Muut velat 337 215,4 84 371,1 -75,0
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 101 694,6 63 586,7 -37,5
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 2 972,0 1 210,8 -59,3
  57 9 Laskennalliset verovelat 919,7 3 213,5 249,4
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 219,1 69,8 -68,1
  65 9 OMA PÄÄOMA 181 627,3 213 678,6 17,6
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 56 680,8 47 852,9 -15,6
  6520 3 Ylikurssirahasto 17 527,5 15 779,2 -10,0
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 178,6 1 542,5 30,9
  6535 0 Vapaat rahastot 310,5 4 310,5 (X)
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto/tappio 45 811,2 40 609,0 -11,4
  6545 2 Tilikauden voitto/tappio 60 118,7 103 584,5 72,3
  69 3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 685 722,1 380 337,9 -44,5
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 1 410,0 29 239,0 (X)
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 202,3 23 879,6 (X)
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 1 207,7 5 359,4 343,8
(Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana
(X) Suurempi kuin 999,9 %

Päivitetty 12.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2007, Sijoituspalveluyritysten tase 30.9.2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2007/03/spy_2007_03_2007-12-12_tau_002.html