Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.-30.6.2006 ja 1.1.-30.6.2007

Tuloslaskelmat , 1000 € sekä muutos edellisestä vuodesta, (%) 1.1.2006-
30.6.2006
1.1.2007-
30.6.2007
Muutos- %
  
 
  27 9 Palkkiotuotot 178 916,8 198 544,0 11,0
  29 3 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 2 120,1 4 506,2 112,5
  37 0 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 1 767,0 4 943,1 179,7
  41 9 Korkotuotot 2 767,0 4 725,0 70,8
  42 8 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 874,3 796,0 -9,0
  43 9 Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0
  44 0 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 6,1 39,4 545,9
  47 1 Liiketoiminnan muut tuotot 2 556,9 11 809,0 361,8
  49 5 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 189 008,2 225 362,7 19,2
  51 9 Palkkiokulut 41 288,7 44 253,1 7,2
  53 3 Korkokulut 1 156,6 1 732,0 49,7
  55 8 Hallintokulut 76 797,2 69 239,7 -9,8
  57 2 Poistot ja arvonalent. aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 2 985,7 1 766,3 -40,8
  59 6 Liiketoiminnan muut kulut 6 252,7 6 249,3 -0,1
  61 0 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 73,3 0,0 (-100)
  63 4 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,0 0,0 0,0
  67 3 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 60 454,0 102 122,3 68,9
  73 5 Tilinpäätössiirrot 50,4 15,2 -69,8
  75 0 Tuloverot 15 740,6 24 671,5 56,7
  76 9 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 44 763,8 77 465,9 73,1
  85 0 Muut kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 0,0 259,5 (Z)
  89 4 TILIKAUDEN VOITTO TAI (TAPPIO) 44 763,8 77 725,4 73,6

Päivitetty 5.10.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2007, Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.-30.6.2006 ja 1.1.-30.6.2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2007/02/spy_2007_02_2007-10-05_tau_001.html