Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.6.2007

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot laskivat

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 91 miljoonaa euroa, mikä on 9 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä. Palkkiotuottojen ja muidenkin tuloslaskelman ja taseen erien pienenemiseen vaikutti merkittävästi kahden sijoituspalveluyrityksen toiminnan lakkaaminen vuoden 2006 lopussa.

Palkkiotuottojen alaeristä vähenivät eniten arvopaperinvälityksestä ja emission järjestämisestä saadut palkkiotuotot. Omaisuudenhoidosta saadut palkkiotuotot pysyivät edellisen vuoden tasolla ja sijoitus- ja rahoitusneuvonnasta saadut palkkiotuotot kasvoivat edelleen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmia ja taseita koskevista tiedoista.

Sijoituspalveluyritysten tuottojen vuosimuutokset neljänneksittäin vuodesta 2000 alkaen, %

Lähde: Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.-31.3.2007, Rahalaitokset 1. neljännes 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 20.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2007/01/spy_2007_01_2007-06-20_tie_001.html