Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tase 31.3.2007

Taseet, 1 000 €
sekä muutos edellisestä, (%)
  31.3.2006 31.3.2007 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 10 205,1 5 340,0 -47,7
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 121 184,6 88 209,1 -27,2
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 24 342,8 18 012,7 -26,0
  09 0 Saamistodistukset 23 438,8 28 231,7 20,4
  11 4 Osakkeet ja osuudet 66 601,3 72 774,7 9,3
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 4 384,9 1 506,5 -65,6
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 26 980,1 12 779,7 -52,6
  15 8 Johdannaissopimukset 2 924,0 1 019,8 -65,1
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 9 865,5 7 316,0 -25,8
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 5 494,1 5 308,7 -3,4
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
  23 8 Muut varat 410 517,7 45 484,6 -88,9
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 29 625,8 39 863,0 34,6
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 81,0 30,0 -63,0
  39 6 VASTAAVAA YHTEENSÄ 735 645,6 325 876,1 -55,7
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 582 173,8 167 496,7 -71,2
  43 2 Velat luottolaitoksille 34 475,1 5 197,3 -84,9
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 7 560,3 7 952,0 5,2
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,0 0,0 0,0
  48 7 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 44 200,4 16 829,7 -61,9
  50 2 Muut velat 401 473,2 62 140,3 -84,5
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 89 161,3 70 618,3 -20,8
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 4 059,3 3 133,4 -22,8
  57 9 Laskennalliset verovelat 1 244,2 1 625,8 30,7
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 144,5 69,8 -51,7
  65 9 OMA PÄÄOMA 153 327,2 158 309,6 3,2
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 45 652,4 53 121,9 16,4
  6520 3 Ylikurssirahasto 16 632,5 18 274,4 9,9
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
  6530 5 Muut sidotut rahastot 3 178,6 1 178,6 -62,9
  6535 0 Vapaat rahastot 326,9 4 605,3 (X)
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto/tappio 63 322,6 51 082,0 -19,3
  6545 2 Tilikauden voitto/tappio 24 214,2 30 047,4 24,1
  69 3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 735 645,6 325 876,1 -55,7
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 2 075,9 88 119,7 (X)
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 202,3 21 702,3 (X)
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 1 873,6 66 417,4 (X)

Päivitetty 20.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2007, Sijoituspalveluyritysten tase 31.3.2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2007/01/spy_2007_01_2007-06-20_tau_002.html