Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.-31.3.2006 ja 1.1.-31.3.2007

Sijoituspalveluyritykset  
Tuloslaskelmat , 1000 € sekä muutos edellisestä vuodesta, (%) 1.1.2006-
31.3.2006
1.1.2007-
31.3.2007
Muutos- %
    
  27 9 Palkkiotuotot 99 348,4 90 855,1 -8,5
  29 3 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 2 501,2 2 592,0 3,6
  37 0 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 758,8 531,9 -29,9
  41 9 Korkotuotot 1 353,9 2 028,4 49,8
  42 8 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 572,5 589,7 3,0
  43 9 Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
  44 0 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 11,8 9,9 -16,1
  47 1 Liiketoiminnan muut tuotot 1 065,2 2 306,1 116,5
  49 5 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 105 611,8 98 913,1 -6,3
  51 9 Palkkiokulut 20 206,7 20 437,6 1,1
  53 3 Korkokulut 641,3 863,8 34,7
  55 8 Hallintokulut 46 765,2 33 659,5 -28,0
  57 2 Poistot ja arvonalent. aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 1 667,3 851,2 -48,9
  59 6 Liiketoiminnan muut kulut 3 464,6 2 804,8 -19,0
  61 0 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 50,4 0,0 (-100,0)
  63 4 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 3,0 0,0 (-100,0)
  67 3 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 32 813,4 40 296,2 22,8
  73 5 Tilinpäätössiirrot 112,7 15,2 -86,5
  75 0 Tuloverot 8 711,7 10 208,5 17,2
  76 9 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 24 214,2 30 102,9 24,3
  85 0 Muut kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 0,0 -55,5 (Z)
  89 4 TILIKAUDEN VOITTO TAI (TAPPIO) 24 214,2 30 047,4 24,1

Päivitetty 20.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2007, Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.-31.3.2006 ja 1.1.-31.3.2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2007/01/spy_2007_01_2007-06-20_tau_001.html