Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Sijoituspalveluyritykset

1. Tilastotietojen relevanssi

Sijoituspalveluyritykset -tilasto kuvaa Suomessa toimintaa harjoittavien sijoituspalveluyritysten toiminnan kehitystä. Varsinaisten tuloslaskelman ja taseen lisäksi esitetään erilaisia sijoituspalveluyritysten toimintaa kuvaavia tietoja. Sijoituspalveluyrityksiä tarkastellaan tilastossa itsenäisinä instituutioina, ei konserneina. Yksikkökohtaiset tiedot ovat salassapidettäviä.

Käytetyt luokitukset perustuvat valtiovarainministeriön asetukseen luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä sekä Rahoitustarkastuksen em. asetusta täydentävään määräykseen. Tiedot kerätään Tilastokeskuksen ja Rahoitustarkastuksen yhteisenä suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta sijoituspalveluyrityksiltä. Tiedot kerätään sähköisesti.

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004/14§) sekä Rahoitustarkastuksen määräykseen ja valtiovarainministeriön asetukseen.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tilasto kerätään kokonaistutkimuksena suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta sijoituspalveluyrityksiltä, näiden omistusyhteisöiltä ja ulkomaisten yritysten sijoituspalvelutoimintaa Suomessa harjoittavilta sivukonttoreilta. Tiedot kerätään sähköisesti.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilasto perustuu sijoituspalveluyritysten kirjanpitoon.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

- Rahalaitokset, I neljännes ilmestyy kesäkuussa
- Rahalaitokset II neljännes ilmestyy lokakuussa
- Rahalaitokset III neljännes ilmestyy joulukuussa
- Rahalaitokset, ennakkotietoja vuositilinpäätöksistä (sijoituspalveluyritysten kohdalta lopulliset tilinpäätöstilastot) ilmestyy toukokuussa

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilasto julkaistaan neljä kertaa vuodessa kirjallisena julkaisuna (Rahalaitokset). Julkaisu sisältää myös luottolaitosten tilinpäätöstilaston. Sijoituspalveluyritysten lopulliset vuositilinpäätöstilastot julkaistaan Rahalaitokset, ennakkotietoja vuositilinpäätöksistä -julkaisussa. Julkaisun yhteydessä Tilastokeskuksen verkkosivuilla julkaistaan Tuorein tilasto -tiedote.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Sijoituspalveluyritysten tilinpäätösraportoinnissa otettiin käyttöön uusi IAS/IFRS-tilinpäätösstandardi vuoden 2005 alusta. Tätä ennen yhtenäisellä tilinpäätöskaavalla tuotetut tilinpäätöstiedot sijoituspalveluyrityksistä on saatavissa vuosilta 1998-2004 neljännesvuosittain sekä vuositilinpäätöksinä. Aiemmilta vuosilta ei yhtenäisiä koottuja tilinpäätöstietoja ole saatavissa.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilasto on tuotettu vallitsevan tilinpäätösstandardin mukaisesti ja on vertailukelpoinen muihin sijoituspalveluyritysten tilinpäätöstilastoihin nähden. Tilastossa sijoituspalveluyrityksiä tarkastellaan itsenäisinä instituutioina, ei konserneina.


Päivitetty 30.8.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2005, Laatuseloste: Sijoituspalveluyritykset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2005/spy_2005_2005-08-30_laa_001.html