Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 31.5.2006

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen kasvu jatkui vuonna 2005

Jo useamman vuoden kestänyt sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen kasvu jatkui myös vuoden 2005 aikana. Palkkiotuottoja kertyi 315 miljoonaa euroa, mistä suurin yksittäinen erä oli omaisuudenhoidosta saadut palkkiotuotot. Palkkiotuottojen noususta huolimatta sijoituspalvelutoiminnan tuotot laskivat hieman edellistä vuodesta päätyen 333 miljoonaan euroon.

Sijoituspalveluyritysten liikevoittojen kasvu jatkui suotuisan suhdannekehityksen myötä. Yritysten yhteenlaskettu liikevoitto vuonna 2005 oli 115,3 miljoonaa euroa. Myös sijoituspalveluyritysten tilikauden voitto kasvoi 82,1 miljoonaan euroon. Muusta kuin varsinaisesta toiminnasta koitui sijoituspalveluyrityksille 4,2 miljoonaa euroa enemmän kuluja kuin tuottoja. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmia ja taseita koskevista tiedoista.

Sijoituspalveluyrityksien raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi. Tästä syystä kaikki tuloslaskelman ja taseen erät eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot neljännesvuosittain vuosina 2000 - 2005, milj. euroa

Lähde: Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.-31.12.2005, Rahalaitokset 2005, ennakkotiedot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaakko Pulli (09) 1734 3325, Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 31.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2005/04/spy_2005_04_2006-05-31_tie_001.html