Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 7.12.2005

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen kasvu jatkui kolmannella neljänneksellä

Sijoituspalveluyrityksien palkkiotuotot olivat vuoden 2005 tammi-syyskuussa 220 milj. euroa, mikä on 26 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2004 vastaavana ajankohtana. Tammi-kesäkuussa 2005 sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat 155 milj. euroa, mikä on noin 15 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2004 vastaavana ajankohtana.

Kaikkiaan sijoituspalvelutoiminnan tuottoja kertyi vuoden 2005 tammi-syyskuun aikana 247 milj. euroa, josta palkkiotuottojen osuus on hieman yli 89 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmia ja taseita koskevista tiedoista.

Sijoituspalveluyrityksien raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi. Tästä syystä kaikki tuloslaskelman ja taseen erät eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.

 

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot neljännesvuosittain vuosina 2000 - 2005, milj. euroa

Lähde: Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.-30.9.2005, Rahalaitokset 3. neljännes 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaakko Pulli (09) 1734 3325, Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 7.12.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2005/03/spy_2005_03_2005-12-07_tie_001.html