Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 8.8.2005

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot laskivat

Sijoituspalveluyrityksien palkkiotuotot olivat vuoden 2005 tammi-maaliskuussa 71 milj. euroa, joka on noin 3 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2004 vastaavana ajankohtana. Palkkiotuottoihin sisältyi mm. omaisuudenhoidosta saatuja tuottoja 38 milj. euroa sekä arvopaperin välityksestä saatuja tuottoja 20 milj. euroa. Omaisuudenhoidosta saadut tuotot kasvoivat noin milj. euroa, kun taas arvopaperin välityksestä saadut tuotot laskivat noin 5 milj. euroa vuoden 2004 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmia ja taseita koskevista tiedoista.

Sijoituspalveluyrityksien raportointi muuttui vuoden 2005 alusta IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaiseksi. Tästä syystä kaikki tuloslaskelman ja taseen erät eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot vuosina 2000 - 2005, milj. euroa

Lähde: Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.-31.3.2005, Rahalaitokset 1. neljännes 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Paula Koistinen-Jokiniemi (09) 1734 3362, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 8.8.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2005/01/spy_2005_01_2005-08-08_tie_001.html