Finlands officiella statistik

Finländarnas resor

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finländarnas resor till Sydeuropa ökade år 2018
28.3.2019
Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 8,2 miljoner olika fritidsresor till utlandet år 2018. Finländarnas resor till Estland minskade klart, men Sydeuropa ökade i popularitet som resmål för fritidsresor. Antalet fritidsresor i Finland uppgick till 38 miljoner. Tjänsteresorna inom landet minskade, men tjänsteresorna till utlandet ökade jämfört med året innan.

Nästa offentliggörande:
11.6.2020

Beskrivning: Undersökningen om finländarnas resor innehåller uppgifter om antalet resor och resornas karaktär samt de personer som rest. Föremålet för undersökningen är alla resor i Finland och utlandet, som inbegripit övernattning, samt dagsresor utomlands. Undersökningen statistikför den förverkligade efterfrågan på turism.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fritid, fritidsresor, inhemsk turism, kryssningar, passagerartrafik, semesterresor, tjänsteresor, trafik, turism, utgående turism.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Publiceringen av statistiken Finländarnas resor avbryts tillsvidare
23.7.2019
Statistikcentralen avbryter tillsvidare publiceringen av tertialuppgifterna om finländarnas resor.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/index_sv.html