Finlands officiella statistik

Finländarnas resor

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finländarnas stugresor i Finland ökade år 2020
30.3.2021
År 2020 var stugliv i hemlandet ett resefenomen och antalet övernattningar under stugresor i hemlandet fördubblades jämfört med året innan. År 2020 gjorde finländarna totalt 2,3 miljoner olika fritidsresor till utlandet. På grund av coronakrisen var antalet bara drygt en fjärdedel från året innan. I Finland gjordes 21,4 miljoner olika fritidsresor med övernattning, dvs. något under en femtedel färre än år 2019. Resorna var dock klart längre tidsmässigt sett än året innan, vilket innebar att övernattningarna ökade med över 10 procent. När det gäller övernattningar under inrikes fritidsresor bland dem som bor utanför huvudstadsregionen skedde ingen betydande förändring jämfört med året innan. Däremot ökade övernattningarna under inrikes fritidsresor bland dem som bor i huvudstadsregionen med nästan 50 procent.

Beskrivning: Undersökningen om finländarnas resor innehåller uppgifter om antalet resor och resornas karaktär samt de personer som rest. Föremålet för undersökningen är alla resor i Finland och utlandet, som inbegripit övernattning, samt dagsresor utomlands. Undersökningen statistikför den förverkligade efterfrågan på turism.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fritid, fritidsresor, inhemsk turism, kryssningar, passagerartrafik, semesterresor, tjänsteresor, trafik, turism, utgående turism.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Publiceringen av statistiken Finländarnas resor avbryts tillsvidare
23.7.2019
Statistikcentralen avbryter tillsvidare publiceringen av tertialuppgifterna om finländarnas resor.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/index_sv.html