Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsestimat för storföretag 2020, maj

Omsättningsestimat för storföretag 2014, juni

2014
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer